آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

پروفایل دبیر

مهدي حنيفي

با سلام

مهدي حنيفي هستم

دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای حضوری من در آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

رشته تحصیلیعنوان کلاسآموزشگاهتاریخ شروعشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
دوازدهم _ ریاضیفيزيک کنکور حنيفيآموزشگاه آنلاین99/04/2815:30▬16:45
   15:30▬16:45
  
دوازدهم _ ریاضیفيزيک کنکور گروه دومآموزش برتر99/07/21   15:30▬16:40
16:50▬18:00
   
دوازدهم _ تجربیفيزيک کنکور تجربيدبیر99/04/14    18:10▬19:20
19:20▬20:30
  
دوازدهم _ تجربیفيزيک کنکورآموزش برتر99/04/29 15:30▬16:40
16:50▬18:00
     
یازدهم _ریاضیفيزيک يازدهمدبیر99/07/09     15:00▬16:10
 
یازدهم _ تجربیفيزيک 2 حنيفيآموزشگاه آنلاین99/04/2814:00▬15:15
   14:00▬15:15