آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

پروفایل دبیر

مصطفي بهنام مقدم

با سلام

مصطفي بهنام مقدم هستم

دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای حضوری من در آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

رشته تحصیلیعنوان کلاسآموزشگاهتاریخ شروعشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
دوازدهم _ انسانیرياضي و آمار کنکور مقدمآموزشگاه آنلاین99/04/28  17:15▬18:30
19:00▬20:15
    
نهمرياضي نهمروش99/04/1609:20▬10:30
10:40▬11:50
 09:20▬10:30
10:40▬11:50
    
نهمرياضي نهم نيمه خصوصيروش99/07/07       
دهم _ تجربیرياضي دهمروش99/04/1608:00▬09:10
09:20▬10:30
 08:00▬09:10
09:20▬10:30
    
یازدهم _ تجربیرياضيروش99/07/14