آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

پروفایل دبیر

سپهر يوسف بيگي

با سلام

سپهر يوسف بيگي هستم

دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای حضوری من در آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

رشته تحصیلیعنوان کلاسآموزشگاهتاریخ شروعشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
دوازدهم _ ریاضیحسابان کنکور يوسف بيگيآموزشگاه آنلاین99/04/2819:00▬20:15
   19:00▬20:15
  
یازدهم _ریاضیحسابان 1 يوسف بيگيآموزشگاه آنلاین99/04/2817:15▬18:30
   17:15▬18:30
  
یازدهم _ تجربیرياضي يازدهمپیشداد99/04/22 15:30▬16:45
16:45▬18:00
 15:30▬16:45