آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

پروفایل دبیر

مرجان بيدار

با سلام

مرجان بيدار هستم

دانش آموزان عزیز

برنامه کلاسهای حضوری من در آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون به صورت زیر می باشد. اگر مایل به ثبت نام در این کلاسها هستید بر روی اسم آموزشگاه کلیک نمایید.

رشته تحصیلیعنوان کلاسآموزشگاهتاریخ شروعشنبهیکشنبهدوشنبهسه شنبهچهارشنبهپنجشنبهجمعه
نهمرياضي نهم پاييزفرصت برابر99/07/28  15:25▬16:35
    
نهمرياضي نهم بيدارآموزشگاه آنلاین99/04/28 17:15▬18:30
 17:15▬18:30
   
دهم _ تجربیرياضي 1 بيدارآموزشگاه آنلاین99/04/28 19:00▬20:15
 19:00▬20:15
   
دهم _ تجربیرياضي دهم پاييزفرصت برابر99/07/28  16:45▬17:55
    
یازدهم _ تجربیرياضي 2 وحسابان يازدهم پاييزفرصت برابر99/07/15    16:00▬17:45
18:00▬18:30
  
یازدهم _ تجربیحسابان و رياضي يازدهم پيشرفتهفرصت برابر99/07/15    18:00▬19:10
  
یازدهم _ تجربیرياضي يازدهم تجربيفرصت برابر99/04/2015:25▬16:35
16:45▬17:55
 18:05▬19:15
19:25▬20:35