آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

کاظم قلم چي ، چگونه شروع کنيم ؟ امتحانات مدرسه فرا مي‌رسد

امتحانات  ، منابع ،  فراشناخت

امتحانات مدرسه فرا مي رسد


در اين نوشته  روي سه موضوع براي آمادگي در امتحانات تمرکز مي کنيم و به سه سوال پاسخ مي دهيم . در هر مورد  چند سوال هم مطرح مي کنيم تا روش هاي خود را براي آمادگي در امتحانات مدرسه بهتر و درست تر انتخاب کنيد . روش هايي را انتخاب کنيد که برايتان موثرتر است و اگر روش مشخصي نداريد آن روشي را  که به نظرتان مناسب تر است  چند بار تمرين کنيد و اگر برايتان مفيد بود ادامه دهيد.

 

چگونه شروع کنيم ؟

روي کدام قسمت ها تاکيد کنيم؟ نخوانده ها ؟ يادگيري هاي ناقص ؟ آن چه بلدهستيم ؟

از کدام منابع استفاده کنيم؟

 

چگونه شروع کنيم ؟ 

در اولين گام ، امتحان بدهيد . يک برگ نمونه سوال  نيم سال اول انتخاب کنيد و امتحان بدهيد . وقتي امتحان مي دهيد متوجه مي شويد کدام قسمت ها را خوب بلد هستيد ، کدام قسمت ها را ناقص بلد هستيد و کدام قسمت ها را اصلا بلد نيستيد . ممکن است بگوييد من خودم جواب اين ها را مي دانم و نيازي نيست امتحان بدهيد . اما  شناخت ما از خودمان کامل و دقيق نيست . چيزهايي را درباره ي خودمان حدس مي زنيم ممکن است تا حدودي هم درست باشد اما برخي موارد را هم اشتباه مي کنيم . مثلا فکر مي کنيد يک موضوع را بلد هستيد اما موقعي که از شما سوال مي شود متوجه مي شويد که آن موضوع را کاملا يا تا حدودي فراموش کرده ايد فکر مي کرديد کامل بلد هستيد و اکنون متوجه مي شويد که يادگيري تان ناقص است و بايد کامل تر شود . منابع اولين امتحان را از کجا  انتخاب کنيم . سه منبع را پيشنهاد مي کنيم : کتاب هاي پرتکرار ، کتاب هاي مجموعه اي کانون ، قسمت نمونه سوال ها

از هر کدام از اين سه منبع مي توانيد يک سوال مجموعه اي را انتخاب کنيد و امتحان بدهيد . بهتر است نمونه سوال را در سطح دشواري سوال هاي مدرسه ي خودتان انتخاب کنيد . اگر مدرسه و معملمتان سوال هاي دشوارتري مي پرسند از سوال هاي مدارس نمونه دولتي و تيزهوشان و مدارس برتر امتحان بدهيد و اگر معلمتان سوال هاي متعادل تري مي پرسد با يک امتحان از مدارس عادي کار را شروع کنيد و امتحان بدهيد . اين امتحان يک يا حداکثر دوساعت از وقت شما را مي گيرد . براي آمادگي امتحان هر چقدر بيشتر امتحان بدهيد و تمرين حل کنيد و به سوال ها پاسخ بدهيد آماده تر مي شويد

 

يک سوال فراشناختي براي آمادگي در امتحانات مدرسه

آيا شما موافق هستيد که براي  شروع جمع بندي براي امتحانات مدرسه ،  ابتدا به يک مجموعه سوال  امتحاني پاسخ بدهيد و سپس متناسب نياز خود درس خواندن را شروع کنيد . يا اين که اول درس مي خوانيد و بعدا يک نمونه سوال حل مي کنيد ؟

 1. 1- من قبلا هم همين کار را مي کردم هم در روزهاي عادي و هم براي آمادگي براي امتحانات  مدرسه هر وعده ي درس خواندن را با امتحان دادن و بازيابي ( به خاطر آوردن مطالبي که قبلا تدريس شده ) شروع مي کردم . قبلا هم ، اين روش را داشته ام و ادامه خواهم داد

 2. 2- من قبلا روش امتحان دادن قبل از شروع درس خواندن را اجرا نمي کردم و يا به صورت پراکنده اجرا مي کردم . اما مي خواهم چند بار تمرين کنم و اگر برايم خوب بود ادامه بدهم . نگاهم و پيش داوريم مثبت است و فکر مي کنم با اين که کار کمي سخت مي شود اما راندمان و نتيجه ي مطالعه ام را بهتر مي کند

 3. 3- من اين روش شروع با امتحان دادن را تمرين مي کنم اما خيلي اميدوار نيستم که براي من مفيد باشد . شايد هم فقط براي بعضي درس ها مفيد باشد . به نظرم مي آيد اين روش عادي نيست .

 4. 4- من قبلا اين روش را اجرا کردم ولي براي من مفيد نبود . شايد هم حوصله نکردم و ادامه ندادم .

 5. 5- من اين روش را اجرا نمي کنم . ارتباط خوبي با اين روش برقرار نمي کنم .فکر مي کنم وقت را هدر مي دهد . بهتر است به جاي امتحان دادن ، درس بخوانم

 

منظور از مهارت هاي فراشناختي اين است که شما تشخيص دهيد کدام روش براي شما بهتر و موثرتر است . اما علت اين که روش بازيابي و امتحان دادن قبل از شروع مطالعه را به شما پيشنهاد مي کنيم اين است که اکنون روش هاي يادگيري و آموزشي هم مثل پزشکي بر اساس تحقيقات علمي استوار شده است . تحقيقات مهم و متعدد نشان مي دهد که بازيابي کردن (به خاط آوردن مطالب و امتحان دادن ) از دوباره خواني و تکرار چندباره ي مطالب موثرتر و مفيد تر است .  پس به هر دو نياز داريد . هم نياز داريد که روش هاي مفيد براي خودتان را بشناسيد و هم اين که نياز داريد بدانيد تحقيقات علمي چه پيشنهادهايي براي شما دارند .

 

روي کدام قسمت ها تاکيد کنيم  ؟   

در هر درسي شما  با سه نوع مطلب مواجه هستيد :

مطالبي که به طور کامل بلد هستيد و هميشه درست پاسخ مي دهيد و مطمئن هستيد که در امتحان هم به سوال هاي آن مطالب درست جواب مي دهيد  ،

مطالبي که ناقص بلد هستيد ( کاملا يا تا حدودي فراموش کرده ايد ، ناقص يادگرفته ايد ، با شک و ترديد جواب مي دهيد و مطمئن نيستيد و مطالبي که اشتباه جواب مي دهيد  )

مطالبي که اصلا نخوانده ايد و بايد براي امتحانات آن ها را بخوانيد وتمرين کنيد.

براي نخوانده ها از چه منبعي استفاده کنيم.

جزوه ي معلم ، يادداشت هاي خودتان و کتاب درسي بهترين منبع براي مطالعه ي درس هايي است که اصلا نخوانده ايد . به سراغ منابع ديگر نرويد . جزوه ي معلم ، يادداشت هاي خودتان و کتاب درسي سرراست ترين و مطمئن ترين منابعي است که در زمان کم به شما کمک مي کنند .

 

سه سوال فراشناختي براي منابعي که براي نخوانده ها استفاده مي کنيد

در ايام امتحانات براي مطالعه ي درس هايي که نخوانده ايد اولويت را به کدام منبع مي دهيد ؟

 1. 1- در همه ي درس ها با کتاب درسي شروع مي کنم

 2. 2- در همه ي درس ها با جزوه ي معلم شروع مي کنم

 3. 3- در بيشتر درس ها با کتاب درسي شروع مي کنم

 4. 4- در بيشتر درس ها با جزوه ي معلم شروع مي کنم

 5. 5- در همه  يا بيشتر درس ها با مطالعه ي يادداشت هاي خودم شروع مي کنم

 

در ايام امتحانات از کدام منبع استفاده  مي کنيد و از کدام منبع استفاده نمي کنيد ؟

1_معمولا از يادداشت هاي خودم  براي آمادگي در امتحانات استفاده مي کنم

2_ معمولا از ياداشت هاي خودم استفاده نمي کنم

3_ هميشه از جزوه ي معلم  براي آمادگي در امتحانات استفاده مي کنم

4_معمولا از جزوه ي معلم استفاده نمي کنم

5_ هميشه از کتاب درسي براي آمادگي در امتحانات استفاده مي کنم

6_ معمولا از کتاب درسي براي آمادگي در امتحانات استفاده نمي کنم  

 

منابع براي تکميل يادگيري ناقص

بهترين منبع براي تکميل يادگيري ناقص بررسي مجدد سوال هايي است که قبلا اشتباه پاسخ داده ايد . از دو منبع مي توانيد براي تبديل يادگيري ناقص به کامل استفاده کنيد . از سوال هاي مدرسه  و از سوال هاي کانون

سوال هايي که در مدرسه و در کانون اشتباه پاسخ داده ايد را  دوباره تمرين کنيد و روي همان سوال ها تمرکز کنيد

سوال فراشناختي در باره ي يادگيري ناقص و اشتباهات

 

شما براي آمادگي در ايام امتحانات تا چه حد به تبديل يادگيري ناقص و بررسي اشتباهات خود اهميت مي دهيد ؟

 1. 1- اولويت اول و اصلي من يادگيري از اشتباهات گذشته ام است

 2. 2- اولويت اول من مطالعه ي درس هايي است که نخوانده ام و اولويت دوم من يادگيري از اشتباهات گذشته است

 3. 3- من هنگام بررسي اشتباهات به سراغ سوال هايي مي روم که در مدرسه اشتباه پاسخ داده ام

 4. 4- من هنگام بررسي اشتباهات به سراغ سوال هايي مي روم که در آزمون هاي کانون اشتباه پاسخ داده ام

 5. 5- من هر دو را بررسي مي کنم هم اشتباه هايم در مدرسه و هم اشتباه هايم در آزمون هاي کانون

 

آيا لازم است براي آمادگي امتحانات ، درس هايي را که بلد هستيم دوباره مطالعه کنيم

پاسخ ما اين است که آن چه را بلد بوده ايد دوباره مطالعه کنيد اما بهترين روش مطالعه براي آن چه قبلا بلد بوده ايد امتحان دادن است . وقتي امتحان مي دهيد آن چه را قبلا بلد بوده ايد به نوعي ديگر ياد مي گيريد .

سوال فراشناختي در باره ي مطالعه ي آن چه قبلا بلد بوده ايد.

 

آيا شما مطالبي را که قبلا بلد بوده ايد براي آمادگي در  امتحانات مطالعه مي کنيد ؟

1_ بله مطالعه مي کنم ولي وقت کمتري مي گذارم و جزوه يا کتاب يا يادداشت هاي خودم را به صورت گذرا و اجمالي مطالعه مي کنم

2- بله مطالعه مي کنم اما کم توجهي نمي کنم و وقت کامل و کافي براي همه ي مطالبي که قبلا بلد بوده ام مي گذارم

3- من با روش بازيابي اما بدون امتحان دادن  روي مطالبي که قبلا بلد بوده ام  تمرکز مي کنم . مثلا براي خودم آن مطالب را به خاطر مي آورم يا مي نويسم يا براي فرد ديگري بازگو مي کنم يا درس مي دهم

4_ من بار روش بازيابي و با روش امتحان دادن از برخي سوال هاي مهم که قبلا حل کرده ام و پاسخ صحيح داده ام آن چه را بلد بوده ام مرور مي کنم . به نظر من امتحان دادن دوباره از آن چه قبلا درس پاسخ داده ام بهترين روش يادگيري مجدد آموخته هاي قبلي است

 

شرکت در امتحانات بخشي از فرايند يادگيري در مدرسه است . نکته ي اصلي براي  نتيجه ي گيري عالي در امتحانات اين است که در طول سال و به طور پيوسته  قبل از هر کلاس وقت بگذاريد و پيش خواني کنيد و  هم چنين پس از تدريس معلم ، درس هاي هر روز را در همان روز تمرين کنيد و مطالعه کنيد .  مهم اين است که پيوسته وقت بگذاريد و کار را به روزها و ساعت هاي پاياني موکول نکنيد . اما به هر حال ، حتي اگر شما جزء دانش آموزان با اراده ي قوي هم باشيد و درس ها را پيوسته و در طول سال مطالعه کرده باشيد ، باز هم لازم است که براي ايام امتحانات زحمت بکشيد ، تلاش کنيد و روش ها ي مشخص و موثر داشته باشيدو روش هاي خود را براي آمادگي در امتحانات  بشناسيد . براي ايام امتحانات نيز هم چون تمام مراحل فرايند يادگيري هم زحمت و تلاش لازم است و هم مهارت هاي فراشناختي .

به مطالب و سوال هايي که در اين نوشته بررسي کرديم بازهم فکر کنيد . شايد خودتان نکات ديگري به نظرتان برسيد . باعزم و اراده و تعيين روش هاي مناسب براي خودتان براي امتحانات آماده شويد . حتي اگر تاکنون آن طور که خودتان مي خواهيد درس نخوانده ايد از هم اکنون آغاز کنيد . حتما موفق خواهيد شد .  

 

کاظم قلم چي

آذر 98

 

مرجع:kanoon.ir

نقطه نظر ارزشمند خود را به همراه نام و نام خانوادگی ، لطفاً به صورت فارسی ثبت نمایید.

⚠ از انتشار نظرات حاوی توهین و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور می باشیم.

help اگر دانش آموز مجموعه آموزشگاهها و مدارس هماهنگ می باشید شماره ملی خود را وارد نمایید
نظرات شما