آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

آموزشگاه علمی آزاد دخترانه اوج (یافت آباد)

  • تماس با ما
  • کادر علمی
  • تقویم آموزشی

مدیریت : هوشمند _ منيژه

آدرس : یافت آباد -میدان معلم -خیابان تختی خیابان یادگار غربی خیابان محمد خانی آموزشگاه اوج

تلفن تماس : 66655076 _ 66692399

علامت نشانگر ساعت کار در کلاس می باشد
  • پایه ابتدایی
  • پایه متوسطه یک
  • پایه متوسطه دو
  • پایه کنکوری
  • پایه هنرستان