آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

آموزش در سه دقیقه

فیلم آموزش کتاب درسی ، فیلم حل تمرین کاربردی ،فایل خلاصه درس

اساتید محترم مجموعه آموزشگاه ها و مدارس هماهنگ با برنامه راهبردی بنیاد علمی آموزشی قلم چی وقف عام ، در قالب درخت های دانش منطبق با کتاب های درسی آموزش و پرورش در بسته های آموزشی (فیلم های کوتاه 3 دقیقه ای به همراه خلاصه درس) اقدام به تدریس و حل نمودن تمرین های متنوع و کاربردی می نمایند.

آمار محتواهای آموزشی
مدرس
0
درخت دانش
0
محتوای آموزشی
0
بازدید
0
درس های ارائه شده
جدیدترین محتواهای منتشر شده
جدیدترین کامنت ها