آموزش های هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون

کانون فرهنگی آموزش (قلم چی)

کلاس،کتاب،مشاوره،آزمون،تدریس مجازی

دبیرستان پسرانه صمصامی بیات اراک

مدرسه صمصامی اراک را باید نخستین مدرسه در ایران دانست که چهار سال قبل از جنبش مشروطیت به همت حاج ذوالفقارخان صمصام‌الملک بیات، ملقب به امیر تومان پی‌ریزی و به‌دلیل قدرت محلی واقف (امیر تومان) و حمایت آقا نورالدین مجتهد عراقی توانست تا امروز به کار خود ادامه دهد. حاج ذوالفقار خان صمصام‌الملک بیات، در عهد مظفرالدین شاه مقارن با انقلاب مشروطه، فرمانده ارتش عراق و رئیس فوج فراهان و از فعالان جنبش مشروطه بود. او با توجه به اینکه منصب‌ نظامی ‌داشت اما مردی روشنفکر و آزادیخواه و از پایه‌گذاران تمدن و فرهنگ نوین در این شهر بود. او در سال 1319 ه.ق - 1280 ه.ش بیمارستان و مدرسه‌ای به شیوه نوین در ملک شخصی خود در روستای حصار در 25 کیلومتری جنوب شهر اراک بنیاد کرد.امیر تومان باغ ویلایی بزرگی که اتاق‌های متعددی داشت و روبه‌روی دروازه قبله سلطان‌آباد عراق (اراک) که در آن روزگار محصور برج و باروی بلندی با چهار دروازه بود خریداری کرد. خیر مدرسه ساز، اتاق‌های باغ را برای کلاس‌های درس بازسازی و آماده کرد و در رجب سال 1321 ه.ق - 1282 ه.ش مدرسه صمصامی را به شیوه جدید به سبک برنامه‌های درسی دارالفنون در سه کلاس ابتدایی، فارسی و علمی، رسماً افتتاح کرد. [بیشتر بخوانید]

برنامه هفتگی کلاس ها در سال تحصیلی : 1398-1399

 • برنامه هفتگی دوازدهم تجربی (301)
 • برنامه هفتگی دوازدهم تجربی (302)
 • برنامه هفتگی یازدهم تجربی (201)
 • برنامه هفتگی یازدهم تجربی (202)
 • برنامه هفتگی دهم تجربی (101)
 • برنامه هفتگی دهم تجربی (102)
 • برنامه هفتگی دوازدهم ریاضی (303)
 • برنامه هفتگی یازدهم ریاضی (203)
 • برنامه هفتگی دهم ریاضی (103)
 • برنامه هفتگی دوازدهم انسانی (304)
 • برنامه هفتگی یازدهم انسانی (204)
 • برنامه هفتگی دهم انسانی (104)

برنامه هفتگی کلاس دوازدهم تجربی (301)

پشتیبان : محمد حسن شمسی

مقطع و رشته تحصیلی : دوازدهم تجربی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

ریاضی

داریوش حاج میرزایی

شیمی

علیرضا بختیاری

علوم اجتماعی

عباس غفاری

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

فیزیک

حمید رضا باقری

ورزش

علی زارعی

ادبیات

یزدی

شیمی

علیرضا بختیاری

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

دینی

مجتبی امیری

زیست

محمد کمال آبادی

فارسی نگارش

یزدی

ریاضی

داریوش حاج میرازیی

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

عربی

محمد حاتمی

شیمی

علیرضا بختیاری

سلامت و بهداشت

غلامعلی عزیزآبادی

مدیریت زمان

-

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

فیزیک

حمید رضا باقری

ریاضی

داریوش حاج میرزایی

زیست

محمد کمال آبادی

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس دوازدهم تجربی (302)

پشتیبان : محمد حسین ملایی

مقطع و رشته تحصیلی : دوازدهم تجربی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

دین و زندگی

مجتبی امیری

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

ریاضی

داریوش حاج میرزایی

شیمی

علیرضا بختیاری

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ادبیات

امین الله شکری

فیزیک

حمیدرضا باقری

شیمی

علیرضا بختیاری

سلامت و بهداشت

محمد رضا رضوانی

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زیست

محمد کمال آباری

ریاضی

داریوش حاج میرزایی

فارسی نگارش

امین الله شکری

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

عربی

محسن خادم

علوم اجتماعی

عباس غفاری

شیمی

علیرضا بختیاری

ورزش

محمد کرامتی

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ریاضی

داریوش حاج میرزایی

زیست

محمد کمال آبادی

فیزیک

حمید رضا باقری

مدیریت زمان

-

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس یازدهم تجربی (201)

پشتیبان : امید ابراهیمی فخار

مقطع و رشته تحصیلی : یازدهم تجربی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

انسان و محیط

عباس سماعی

شیمی

علیرضا بختیاری

ادبیات

امین الله شکری

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زمین شناسی

عباس سماعی

شیمی

علیرضا بختیاری

زیست

محمد کمال آبادی

ورزش

علی زارعی

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

دینی

غلامرضا سقایی

ریاضی

محمد احمدی

زیست

محمد کمال آبادی

عربی

محسن خدام

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ریاضی

محمد احمدی

فیزیک

سعید ادیب نیا

زیست

محمد کمال آبادی

تاریخ

غلامعلی عزیزآبادی

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

فیزیک

سعید ادیب نیا

کارآفرینی

غلامرضا سقایی

ریاضی

محمد احمدی

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس یازدهم تجربی (202)

پشتیبان : هومن زهره وندیان

مقطع و رشته تحصیلی : یازدهم تجربی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

شیمی

علیرضا بختیاری

انسان و محیط

عباس سماعی

تاریخ

عباس غفاری

زبان انگلیسی

حمید موسایی

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

فیزیک

جمشید مینایی

زمین

عباس سماعی

دینی

غلامرضا سقایی

زبان انگلیسی

حمید موسایی

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ادبیات

مهدی یزدی

شیمی

علیرضا بختیاری

زیست

حسین کمال آبادی

ریاضی

محمد احمدی

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ورزش

محمد کرامتی

ریاضی

محمد احمدی

عربی

محمد حاتمی

کار آفرینی

دایی زاده

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زیست

حسین کمال آبادی

فیزیک

جمشید مینایی

زیست

حسین کمال آبادی

ریاضی

محمد احمدی

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس دهم تجربی (101)

پشتیبان : رضا ملکی

مقطع و رشته تحصیلی : دهم تجربی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

شیمی

فضل الله مصلحی

زبان انگلیسی

حمید موسایی

ریاضی

علی اصغر مجنونی

ادبیات

امین الله شکری

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

دینی

غلامرضا سقایی

زیست

سعید کمال آبادی

فیزیک

جمشید مینایی

ادبیات

امین الله شکری

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

شیمی

فضل الله مصلحی

زیست

سعید کمال آبادی

ورزش

علی زارعی

انشاء

امین الله شکری

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ریاضی

علی اصغر مجنونی

زیست

سعید کمال آبادی

سواد رسانه ای

-

زبان انگلیسی

حمید موسایی

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

فیزیک

جمشید مینایی

جغرافی

عباس غفاری

عربی

محمد حاتمی

فیزیک

جمشید مینایی

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس دهم تجربی (102)

پشتیبان : اسماعیل حاج غلامی

مقطع و رشته تحصیلی : دهم تجربی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ورزش

علی زارعی

شیمی

فضل الله مصلحی

زبان انگلیسی

حمید موسایی

دفاعی

بهروز دلاوری

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زیست

سعید کمال آرا

زبان

حمید موسایی

ریاضی

ابوالفضل مجنونی

عربی

مجتبی امیری

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زیست

سعید کمال آرا

شیمی

فضل الله مصلحی

دینی

غلام رضا ستایی

سواد رسانه ای

مسعود دایی زاده

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زیست

سعید کمال آرا

ریاضی

ابوالفضل مجنونی

فیزیک

سعید ادیب نیا

نگارش

امین الله شکری

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

جغرافی

عباس غفاری

فیزیک

سعید ادیب نیا

فارسی

امین الله شکری

فیزیک

سعید ادیب نیا

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس دوازدهم ریاضی (303)

پشتیبان : رضا اکبری

مقطع و رشته تحصیلی : دوازدهم ریاضی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

حسابان

داریوش حاج میرزایی

هویت اجتماعی

محمد رضا رضوانی

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

مدیریت زمان

-

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

شیمی

علیرضا بختیاری

ادبیات

امین الله شکری

فیزیک

حمید رضا باقری

نگارش

امین الله شکری

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

حسابان

داریوش حاج میرزایی

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

هندسه

محمد احمدی

دین و زندگی

مجتبی امیری

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

شیمی

علیرضا بختیاری

عربی

محسن خادم

ورزش

علی زارعی

شیمی

علیرضا بختیاری

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

فیزیک

حمید رضا باقری

گسسته

داریوش حاج میرزایی

سلامت و بهداشت

غلامرضا سقایی

فیزیک

حمید رضا باقری

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس یازدهم ریاضی (203)

پشتیبان : احمد احمدلو

مقطع و رشته تحصیلی : یازدهم ریاضی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زبان انگلیسی

حمید موسایی

ادبیات

امین الله شکری

انسان و محیط زیست

عباس سماعی

حسابان

داریوش حاج میرزایی

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

آمار و احتمال

ابوالفضل مجنونی

فیزیک

جمشید مینایی

زمین شناسی

عباس سماعی

فیزیک

جمشید مینایی

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

شیمی

علیرضا بختیاری

عربی

محسن خدام

حسابان

داریوش حاج میرزایی

شیمی

علیرضا بختیاری

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

تاریخ

عزیزآبادی

ورزش

محمد کرامتی

زبان انگلیسی

حمید موسایی

آمار و احتمال

ابوالفضل مجنونی

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

کار آفرینی

غلامرضا سقایی

هندسه

محمد احمدی

فیزیک

جمشید مینایی

دینی

غلامرضا سقایی

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس دهم ریاضی (103)

پشتیبان : میلاد امیری

مقطع و رشته تحصیلی : دهم ریاضی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ریاضی

ابوالفضل مجنونی

ورزش

علی زارعی

شیمی

فضل الله مصلح آبادی

ریاضی

ابوالفضل مجنونی

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زبان انگلیسی

حمید موسایی

تفکر

مسعود دایی زاده

جغرافیا

عباس غفاری

ریاضی

ابوالفضل مجنونی

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

هندسه

فضل الله مصلحی

دینی

غلامرضا سقایی

شیمی

فضل الله مصلح آبادی

دفاعی

بهروز دلاوری

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

فیزیک

سعید ادیب نیا

زبان انگلیسی

حمید موسایی

هندسه

فضل الله مصلحی

فیزیک

سعید ادیب نیا

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

عربی

محمد حاتمی

فارسی

امین الله شکری

فیزیک

سعید ادیب نیا

نگارش

امین الله شکری

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس دوازدهم انسانی (304)

پشتیبان : مهدی رجبی

مقطع و رشته تحصیلی : دوازدهم انسانی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

تاریخ

عباس غفاری

جامعه شناسی

عباس غفاری

دینی

مجتبی امیری

مدیریت زمان

-

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ورزش

علی زارعی

آمار و ریاضی

علی اصغر مجنونی

فنون ادبی

امین الله شکری

سلامت

غلامرضا سقایی

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

ادبیات

مهدی یزدی

دین و زندگی

مجتبی امیری

نگارش

مهدی یزدی

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

جغرافیا

عباس غفاری

عربی

محمد حاتمی

آمار و ریاضی

علی اصغر مجنونی

فلسفه

محمد حاتمی

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

مدیریت زمان

-

فلسفه

محمد حاتمی

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

عربی

محمد حاتمی

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس یازدهم انسانی (204)

پشتیبان : محمد رجبی

مقطع و رشته تحصیلی : یازدهم انسانی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

علوم فنون

امین الله شکری

ریاضی

ابوالفضل مجنونی

جغرافیا

محمدرضا رضوانی

دینی

مجتبی امیری

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

جغرافیا

محمدرضا رضوانی

انسان و محیط کار

غلامرضا سقایی

کار آفرینی

مسعود دایی زاده

ادبیات

مهدی یزدی

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

عربی

محسن خدام

دین و زندگی

مجتبی امیری

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

ورزش

محمد کرامتی

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

فلسفه

عباس همتی

تاریخ

غلامعلی عزیزآبادی

ریاضی

ابوالفضل مجنونی

عربی

محسن خدام

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

جامعه شناسی

عباس همتی

زبان انگلیسی

عظیم صابری نسب

جامعه شناسی

عباس همتی

روان شناسی

عباس همتی

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

برنامه هفتگی کلاس دهم انسانی (104)

پشتیبان : علی عباسی

مقطع و رشته تحصیلی : دهم انسانی

سال تحصیلی : 1398-1399

روزهای هفته

شرح

آزمون صبحانه

07:00 - 07:30

ساعت اول

07:30 - 09:00

ساعت دوم

09:15 - 10:45

ساعت سوم

11:00 - 12:30

ساعت چهارم

12:40 - 14:00

شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

جغرافیا

محمدرضا رضوانی

دینی

مجتبی امیری

ورزش

علی زارعی

جغرافیا

محمدرضا رضوانی

یکشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

دفاعی

روح الله رحیمی

منطق

محمد رضا رضوانی

زبان انگلیسی

حمید موسایی

مدیریت زمان

-

دوشنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

علوم و فنون

امین الله شکری

نگارش

امین الله شکری

عربی

محسن خدامی

سواد رسانه

غلامرضا سقایی

سه شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

زبان انگلیسی

حمید موسایی

ریاضی

ابوالفضل مجنونی

عربی

محسن خدام

ریاضی

ابوالفضل مجنونی

چهار شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

پشتیبان

ادبیات

امین الله شکوری

جامعه شناسی

عباس همتی

جغرافیا

عباس غفاری

اقتصاد

عباس غفاری

پنج شنبه

نام درس :
نام دبیر :

از درسهای روز قبل

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل

دوره درس های هفته گذشته

منزل